Essayfilm

Bitomsky, Hartmut (1998): B52

Bitomsky, Hartmut (2007): Staub

Dammbeck, Lutz (2003): Das Netz

Gardner, Robert (1986): Forest of Bliss

Farocki, Harun (1998): Wie man sieht

Farocki, Harun (2003): Erkennen und Verfolgen

Kluge, Alexander (2009): Nachrichten aus der ideologischen Antike

Castaing-Taylor / Paravel, Véréna (2012): Leviathan

Liechti, Peter (2009): Das Summer der Insekten

Liechti, Peter (2003): Hans im Glück

Liechti, Peter (1996): Signers Koffer – Unterwegs mit Roman Signer

Marker, Chris (1962): La Jetée

Marker, Chris (1989): L’héritage de la chouette

Marker, Chris (1958): Lettre de Siberie

Marker, Chris 1986): Sans Soleil 

Marker, Chris (1956): Sunday in Peking

Marker, Chris/Resnais, Alain (1953): Les statues meurent aussi

Paravel, Véréna, Sniadecki, J.P. (2010): Foreign Parts

Resnais, Alain (1955): Nuit es brouillard

Roscher, Gerd (2013): Kurze Schatten

Scheffner, Philipp (2006): The halfmoon Eles

Scheffner, Philipp (2012): Revision

Scheffner, Philipp (2016): Havarie

Siebert, Moritz / Wagner, Estephan / Sidibé, Abou Bakar (2016): Les Sauteurs

Threlfall, Jörn (2015): Over

Varda, Agnès (2000): Les glaneurs et la glaneuse

Wenders, Wim (1990): Tokyo Ga

Werbeanzeigen